MCL Center MCL İztekno İztekno Elektronik Otomasyon HD01 Sıcaklık Nem Transmitteri Özel Yazılım HD02 Sıcaklık Nem Transmitteri USB RS-485 Çevirici Karbondioksit Transmitteri Sıcaklık Nem Otomasyonu Sıcaklık Nem Veri Ölçer


MCL Center; belirli bir prosese ait verilerinin, PC tarafından kayıt alınmak istenilen her ortamda kullanılabilir. O yüzden belirli bir sektörle sınırlandırılamaz.

Aktarım ağ üzerinden yapılır. Mevcut cihazlarınızda bu özellik yok ise; İztekno Elektronik cihazları bir noktaya toplayarak TCP/IP çevirebilmektedir.

Cihazların 3 protokolde tüm değerleri okunabilir. Modbus olarak okunan bir cihazın her tipte verisi okunabilir TCP/IP Modbus protokolünde de yine aynı şekilde okumada özgür bir yapı bulunmaktadır.

Sınırsız kullanıcı ile admin veya normal kullanıcı olarak yetkilendirilme yapılabilir ve bu yetkiye bağlı olarak istenilen sayfanın istenilen kişiler more info tarafından görüntülenmesi, raporlanabilmesi sağlanır.

MCL Center
MCL Center MCL İztekno İztekno Elektronik Otomasyon HD01 Sıcaklık Nem Transmitteri Özel Yazılım HD02 Sıcaklık Nem Transmitteri USB RS-485 Çevirici Karbondioksit Transmitteri Sıcaklık Nem Otomasyonu Sıcaklık Nem Veri Ölçer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *